Miljø

Bong Norge AS skal bidra til en langsiktig miljømessig og økologisk holdbar utvikling ved å produsere og tilby produkter som i løpet av sin livssyklus påvirker miljøet minst mulig.  Vi skal følge gjeldende miljølover, forskrifter og myndigheters reguleringer. Tillatelser og betingelser skal kun være minimumsmål for vårt miljøarbeid.

 

Dette vil oppnås ved:

- å forbedre produksjonsmetoder for å redusere miljøskadelig utslipp 

- så stor del som mulig av vårt råvaresortiment oppfyller kriteriene fastsatt for Svanenmerket.

- å aktivt arbeide med tanke på forvaltning av naturressurser.

- å øke kunnskapen og oppmerksomheten hos våra medarbeidere, kunder og leverandører som leder til en langsiktig økologisk bærekraftig utvikling

- å streve etter å bruke hovedsakelig transportører som i sin virksomhet tar hensyn till miljøet.

 

1306_d7f62d79.png


Kvalitet

Bong Norge AS skal tilby konvolutter og postemballasjeløsninger i et kundetilpasset system som øker verdien og effektiviteten for våre kunder og brukere.

Dette skal vi oppnå gjennom:

- Kundefokus:  Alle medarbeidere skal være bevisst kundens og øvrige interessenters krav, behov og forventninger til våre produkter og leveranser.

- Ansvar:  Alle som jobber hos Bong har ansvar for sin egen innsats for at kvaliteten opprettholdes mot kundens krav.  Ledelsens ansvar er å gjøre ressurser tilgjengelig for dette arbeidet.

- Null feil:  Vår visjon i kvalitetsarbeidet er null feil.  Dette innebærer at vi alltid finner årsaken til feil som oppstår, slik at vi slipper å gjøre samme feil igjen. 

Gjennom kompetanseutvikling, strategisk målstyring og stadige forbedringer på alle nivå skal vi ligge ett steg foran i vår virksomhetsutvikling.

Ledelsens målstyring skal innbefatte alle prosesser fra kundenytte til fornøyde kunder, og delegeres gjennom detaljerte mål, med regelmessige målinger og oppfølginger for hver relevant funksjon og nivå i organisasjonen.

 

53_d7f62d79.png

Gjenvinning

Råvarene til papiret som benyttes ved produksjon av konvolutter er fornybare og alt papir som benyttes oppfyller de krav som stilles av kunder og myndigheter. Papirkvalitetene er godkjent i henhold til krav for Svanemerking. 

Esker og transportemballasje er miljøtilpasset og gir ikke opphav til miljøfarlig avfall.

Per i dag kan ikke alle mottakere av returpapir håndtere vindusfolie og enkelte limrester. Det kan derfor være vanskelig for sluttkunden å bedømme om konvolutten kan gjenvinnes eller ikke. Vil man resirkulere konvolutten kan det derfor være lurt å klippe bort alt lim og ta bort vindusfilmen. Eventuelt anbefaler vi å sortere konvolutten som brennbart materiale.

Papiravfall som oppstår ved konvolutt- og poseproduksjon gjenvinnes.  Trykkplater, reprovæsker og farge gjenvinnes eller destrueres via resirkuleringsforetak.

 

Bong Sverige AB är anslutet till FTI, näringslivets system för återvinning av förpackningar.

Bong i Norge er medlem av Grønt Punkt Norge, næringslivets system for gjenvinning og behandling av emballasje.

2565_d0593386.jpg


cold_seal.png